Turgut Reis Cad. Tuncer Sok. No:4/1 Maltepe / Ankara

İthalat İşlemleri

İTHALAT; yurtdışında üretilmiş bir malın, ülkedeki alıcılar tarafından satın alınmasına denir. İthalatın diğer bir adı da dışalımdır.

İhracat İşlemleri

İhracat, bir malın yürürlükteki ihracat mevzuatı ile gümrük mevzuatına uygun şekilde Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere çıkarılmasını yada Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca ihracat olarak kabul edilecek sair çıkış ve işlemleri ifade etmektedir.

Transit Gümrük Hizmetleri

Transit Rejimi, ithalat vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmayan serbest dolaşıma girmemiş ve ihracatla ilgili gümrük işlemleri tamamlanmış eşyanın gümrük gözetimi altında Türkiye Gümrük Bölgesi içindeki bir noktadan diğerine taşınmasına uygulanır.TÜM GÜMRÜK İŞLEMLERİ İHTİYAÇLARINIZ İÇİN BİZE ULAŞIN

MİSYONUMUZ

Misyonumuz; hız, kalite ve ekonominin esas alındığı hizmetleri üretmek ve bunu siz değerli müşterilerimize sunmaktır. Son kullanıcının isteklerini temel aldığımız hizmet sürecimiz siz değerli müşterilerimizin talepleri, istekleri doğrusunda şekillendirilmektedir.

VİZYONUMUZ

Teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek yeniliklere hızla adapte olmak ve bu gelişmelerden kaynaklı tüm maliyet düşürücü etkileri siz değerli müşterilerimizle paylaşmak, vizyonumuzun temel fikrini oluşturmaktadır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Vergi numarasına sahip her gerçek ve tüzel kişi ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasaruf yapma yetkisi tanınan kişiler ortaklıkları ithalat –ihracat işlemlerini yürütebilir.

Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin gümrük işlemlerini, dolaylı temsil yoluyla takip eden ve sonuçlandıran ve kendilerine Müsteşarlıkça gümrük müşavirliği izin belgesi verilen serbest meslek sahiplerine ‘Gümrük Müşaviri’ denilir.

Bir malın ithalatının yerli üreticilere zarar verecek veya zarar tehdidi yaratacak miktar ve/veya şartlarda artması halinde, ithalatın, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca düzenlenecek “Gözetim Belgesi” ile izlenmesine yönelik bir uygulamadır. Gözetime tabi ürünlerin ithalatında miktar ve/veya değer sınırlaması olmayıp, her isteyen ithalatını gerçekleştirebilmektedir.

Serbest ticaret anlaşmaları kapsamında taraf ülkeler menşeli ürünlerin tavizlerden yararlanmaları sağlayan bir belgedir.